Forside - Information og Hjælp

   Information
   Hvad er NetMarsvin?
   For alle
   For opdrættere
   Hjælp
   Den offentligt tilgængelige del
   Forsiden
   Søg efter marsvin
   Profil
   Stamtavle
   Afkom
   Billeder
   Udstillingsresultater
   Vægt udvikling
   Den for avlere tilgængelige del
   Trin-for-trin eksempler
   Første gang på NetMarsvin
   Sådan indtastes en stamtavle
   Administrationsmenuen
   Generelt om 'Ret/Opret' sider
   Tekst-felter
   SELECT-bokse
   Søg-og-vælg-felter
   Specielle tegn
   Radioknapper
   Checkbokse
   Tidspunkt
   Fil upload felter
   Referential integrity violation
   Dyr
   Ret/Opret Dyr
   Ret/Opret Vejning
   Ret/Opret Fenotype
   Ret/Opret Ejer
   Ret/Opret Sygdom
   Ret/Opret Forebyggende behandling
   Ret/Opret Udstillingsresultat
   Ret/Opret Note
   Ret/Opret Parring
   Vej Egne Dyr
   Ret/Opret Billede
   Ret/Opret Dyr på billede
   Ret/Opret Billedversion
   Sygdomme
   Ret/Opret Symptom
   Ret/Opret Diagnose
   Ret/Opret Behandling
   Ret/Opret Sygdomsforebyggelse
   Ret/Opret Dyrlæge
   Adresser
   Ret/Opret Person
   Ret/Opret Sted
   Ret/Opret Opdræt
   Ret/Opret Opdrætter
   Udstillinger
   Ret/Opret Klasse
   Ret/Opret Udstilling
   Ret/Opret Dommer
Ret/Opret Billede bruges til at uploade og organisere billeder af marsvin, den generelle fremgangsmåde er beskrevet under Generelt om 'Ret/Opret' sider.

Billeder er, i modsætning til de fleste andre ting i NetMarsvin, private. Det vil sige, at det kun er dig, som kan rette data på de billeder du uploader. Du bestemmer under Synlighed, om andre skal kunne se dem.

Navn, Synlighed og Billede er obligatoriske, det er vigtigt også at udfylde Dyr på billede da billedet ellers ikke bliver vist i forbindelse med nogen dyr, og det derfor ikke rigtig har nogen funktion i systemet. Alternativt kan et eller flere dyr tilføjes senere med Ret/Opret Dyr på billede, og det er derfor Dyr på billede ikke er obligatorisk.

Navn er billedets navn i systemet, den vigtigste funktion af dette er, at du selv kan holde styr på de billeder du har i systemet. Gør dig selv en tjeneste og vælg informative navne. Navnet bliver vist under billedet på dyrenes billedsider.

Tid er et Tidspunkt, her angives, hvornår billedet blev taget. Dette bliver vist på dyrenes billedsider, og vil måske i fremtiden blive brugt til at beregne, hvor gamle dyrene er på billedet.

Synlighed er en SELECT-boks, her angives, om alle skal kunne se billedet, om det kun skal være synlig for avlere, som er logget på NetMarsvin, eller kun for dig selv.

Dyr på billede er et Søg-og-vælg-felt, her kan angives, hvilket dyr, billedet er af. Hvis der er mere end et dyr på billedet, angives de resterende med Ret/Opret Dyr på billede.

Billede er et Fil upload felt, her angives det billede, som du ønskes at uploade til NetMarsvin.

Beskrivelse kan bruges til at skrive hvad-som-helst, man har lyst, til om billedet. Den bliver vist, når billedet er valgt på et dyrs billedside. Det er en god idé at skrive en vejledning til at se, hvem er hvem, hvis der er flere dyr på billedet.

Når et billede er valgt, kommer undermenuen tilsyne, med denne kan man registrere:

Den bedste slags billeder at uploade til NetMarsvin, er rå, uskalerede billeder, direkte som de kom fra kameraet eller scanneren (eventuelt med justering af lys og farvebalance, men ikke skalering!). Dette skyldes, at NetMarsvin selv skalerer billeder til de formater, det har brug for.

For bedste billedskarphed er det en god idé at tage billederne i en opløsning, som svarer til mindst det dobbelte af de dimensioner, det skal skaleres til.

Det største billedformat NetMarsvin bruger lige nu, er 700x400, så hvis bredden af billedet er over 1400, og højden over 800, bliver selv 700x400 billedet nogenlunde pænt.

Denne side blev genereret d. 19-06-2019 kl. 15:25:14  -  Kontaktperson for avlere:   -  NetMarsvin.dk er udviklet af Resource it.